Akademia Rozwoju PWN

Akademia Rozwoju PWN – niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli – oferuje kursy i szkolenia dla wszystkich osób i podmiotów związanych z edukacją, czerpiąc z bogatego doświadczenia oraz wiedzy ekspertów PWN.

Oferujemy szkolenia dla nauczycieli, specjalistów, dyrektorów i właścicieli szkół lub placówek, którzy chcą wzbogacić warsztat pracy, zdobyć nowe kompetencje, podnieść kwalifikacje, wyjaśnić przepisy prawa oświatowego lub szukają inspiracji do twórczego, innowacyjnego działania.

Prowadzimy także szkolenia dla rodziców, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, aby lepiej rozumieć swoje dziecko i skuteczniej rozwiązywać problemy wychowawcze, z jakimi spotykają się na co dzień.

Instytut menadżera

Szkolenia przeznaczone dla kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych. Budowa dobrego zespołu – kadry pedagogicznej – to wyzwanie dla każdego dyrektora i właściciela. Mądre, odpowiedzialne decyzje pomogą podnieść jakość kształcenia oraz zbudować rozpoznawalną w środowisku markę. Instytut menadżera wykorzystuje najlepsze wzory szkoleń biznesowych i dostosowuje je do specyfiki i wymagań branży edukacyjnej. Zaletą kursów jest ich modułowa budowa. Dyrektorzy będą mogli uczestniczyć w poszczególnych modułach szkoleniowych – wybranych przez siebie lub wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, albo w dłuższych kompleksowych formach.

Akademia twórczego nauczyciela

Spotkania pasjonatów nauczania, warsztaty metodyczne, szkolenia, certyfikowane kursy dostosowane do wymagań i potrzeb nauczycieli, przygotowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oraz wytycznymi MEN. Celem warsztatów jest rozwijanie twórczego myślenia, dzięki któremu realizacja podstawy programowej zyskuje nową jakość. Akademia twórczego nauczyciela to również miejsce rozwoju osobistego, inspiracji do wykorzystania własnego potencjału i rozwijania talentów pedagogicznych, a także wymiany doświadczeń.

Instytut specjalnych potrzeb edukacyjnych

Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mobilizuje nauczycieli do zdobywania określonych, niezbędnych umiejętności i poszerzania wiedzy dotyczącej określonego spektrum zaburzeń swoich podopiecznych. Instytut specjalnych potrzeb edukacyjnych to oferta szkoleniowa, która powstała w wyniku obserwacji i analizy potrzeb nauczycieli pracujących w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym i masowym z edukacją włączającą.

Akademia rodzica

Celem szkoleń w ramach Akademii rodzica jest wspieranie rodziców i opiekunów poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności potrzebnych na różnych etapach rozwojowych ich dzieci. Oferta szkoleniowa pomaga rodzicom w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z kształceniem, wychowaniem oraz rozwojem umiejętności społecznych dzieci i młodzieży.

Szkoła trenerów

Certyfikowany roczny kurs trenerski dający szerokie uprawnienia do pracy z dorosłymi. Autorski program wyróżnia Szkołę trenerów PWN na konkurencyjnym rynku. Zajęcia odbywają się w cyklu zajęć popołudniowych lub zjazdów weekendowych.

Szkoła coachingu w edukacji

Umiejętności i narzędzia coachingowe istotnie pomagają w zrównoważonym funkcjonowaniu każdego człowieka. Coraz częściej z metod coachingu korzysta edukacja. Szkoła Coachingu PWN to propozycja nabywania unikalnych kompetencji, umiejętności oraz wiedzy.